مرگ

شعر آموزنده

باده ی پر خوردن و هوشیار نشستن سهل است

                                                             گر به دولت برسی مست نگردی مردی

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

مردی نه به قوت است و شمشیر زنی

                                                 آن است که جوری که توانی نکنی

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

پر پروانه شکستن هنر پر شکنی نیست

                                                       تو گر پر شکنی شاپر شاهین بشکن

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

یه شعر هم از پروین اعتصامی که خوندن درستش کار هر کسی نیست.

در این درگه که گه که که شود و که که شود ناگه

                                                         مشو با ناکسان همره که ره چه می شود چه ره

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۸/۲۵ساعت 10:58  توسط   |